filter

Košice v rokoch 1938 - 1945

Verejný

Košice v rokoch 1938 - 1945

Na základe prvej Viedenskej arbitráže bola 2. novembra 1938 k Maďarskému kráľovstvu pripojená južná časť dnešného Slovenska a Podkarpatskej Rusi vrátane Košíc. Mesto opustilo viac ako 20 000 slovenských a českých úradníkov a bolo vyhostených približne 1 000 židovských obyvateľov, odvolávajúc sa na ich nevyriešenú štátnu príslušnosť. Zároveň sa do mesta presťahovali tisíce maďarských úradníkov. Obyvatelia sa ocitli v konzervatívnom autoritárskom režime, kde už bol platný prvý protižidovský zákon a po ktorom nasledovali ďalšie protižidovské opatrenia. Po bombardovaní Košíc (26. júna 1941) tromi neoznačenými lietadlami, ktoré zničili poštu, viaceré budovy a spôsobili smrť niekoľko desiatok Košičanov, Maďarsko vstúpilo do svetovej vojny na strane mocností Osi. V tom istom roku (27. – 28. augusta 1941) sa odohrala tragédia pri obci Kamenec-Podolský na Nemcami okupovanom území Sovietskeho zväzu, potom ako bolo vyvraždených približne 22 000 z Maďarska vysťahovaných Židov, vrátane 200 – 300 Košičanov. Protižidovská politika vlády vyvrcholila až po nemeckej okupácií Maďarska 19. marca 1944. Medzi 14. májom a 9. júlom deportovali z krajiny vyše 437 000 Židov vrátane židovskej komunity v Košiciach. Hnuteľný a nehnuteľný majetok deportovaných Židov prevzalo do správy mesto alebo štátne inštitúcie, ktoré ich pridelili nemeckej a maďarskej armáde, ako aj nežidovským uchádzačom. 15. októbra 1944 skončil režim regenta Miklósa Horthyho a štátnu moc násilne prevzala pronacistická maďarská Strana šípových krížov. Zaviedla teror a obnovila deportácie do nemeckých vyhladzovacích a pracovných táborov. Z mesta v priebehu novembra a decembra 1944 bolo deportovaných vyše 600 osôb, najmä politických oponentov, osôb židovského pôvodu zo zmiešaných manželstiev a Rómov. Zároveň odviezli na západný front niekoľko stoviek košických mladíkov vo veku 16 – 18 rokov. Okrem toho sa počas teroru vykonali desiatky verejných popráv priamo v Košiciach a v okolí, v dôsledku ktorých prišli o život ďalšie stovky ľudí. Toto obdobie skončilo 19. januára 1945 príchodom Červenej armády do Košíc.

Powered by KREADO.IO